FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Categories

Köpa billigt Amoxil i Sverige, Amoxil bästa pris

Tuesday, July 16, 2013 @ 10:07 PM
Author: user

Generic Amoxil är ett penicillin baserad antibiotikum som är gjord för att bekämpa interna bakterieinfektioner. Känd för att snabbt absorberande och effektiv lindring, är Generic Amoxil en av de vanligaste antibiotika som föreskrivs för barn. Detta allrengöringsmedel antibiotika är oftast används för att behandla infektioner associerade med örat, urinblåsa, lunginflammation, gonorré salmonella och E. coli.

Generic Amoxil är penicillin baserad antibiotikum gjorts att behandla bakteriella infektioner i kroppen. Detta läkemedel verkar rikta interna bakterier, förhindra ytterligare tillväxt och spridning av viruset. Generic Amoxil görs i första hand för behandling av föroreningar i samband med örat, urinblåsa, lunginflammation, gonorré salmonella och E. coli-infektioner.

Generisk Amoxil används också för att behandla streptokocker i halsen, lyme sjukdom, hudinfektioner, akne, urinvägsinfektioner och infektioner klamydia. Generic Amoxil ordineras ofta i kombination med klaritromycin (Biaxin) att behandla Helicobacter pylori-infektion och magsår. Dessa mediciner är också ofta behandlas med ansoprazole (Prevacid) för att hjälpa till vid behandling av överskott magsyra. Alltid rådfråga en betrodd läkare innan du använder Generic Amoxil för både avsiktliga och alternativa användningar.

Följ alltid läkarens instruktioner och anvisningarna på ditt recept etiketten när du tar Generic Amoxil. Svälj piller helhet. Aldrig dela, tugga eller krossa tabletter som är avsedda att sväljas. Detta läkemedel kan administrerar med eller utan mat.

Alltid läsa ingredienser på etiketten innan du tar denna eller någon annan medicin för att säkerställa att det inte finns några faktorer som kan utlösa en allergisk reaktion.

Sluta ta medicinen och kontakta läkare om du upplever symptom i samband med allergier. Sök läkarvård omedelbart om du upplever någon av följande biverkningar: gulsot, skador eller sår i munnen, feber, svullna körtlar, vanliga blödning i ändtarmen, slidan, näsa eller mun, plötsligt blåmärken, muskelsvaghet, ihållande en stickningar eller domnande känsla, blåsor Sever, peeling eller hudutslag.

Mindre allvarliga biverkningar inkluderar: illamående, kräkningar, buksmärtor, diarré, ovanliga flytningar, klåda, huvudvärk och svullnad eller missfärgning på tungan.

Observera att detta inte är en allomfattande lista över biverkningar. Konsultera en läkare för en utökad förståelse för de möjliga riskerna med att ta Generic Amoxil.

Ta inte denna medicin om du är allergisk mot penicillin eller penicillin-baserade antibiotika. Rådgör med din läkare om du har en historia av följande medicinska tillstånd innan du tar Generic Amoxil: astma, mononukleos, leversjukdom, njursjukdom. Informera din läkare om du upplever ofta diarré när på antibiotika.

Det finns en risk att Generic Amoxil kan göra ditt preventivmedel mindre effektiv. Tala med din läkare om du är gravid eller löper risk att bli gravid innan du tar denna medicin. Generic Amoxil har potential att passera genom bröstmjölken. Tala om för din läkare om du ammar medan du använder läkemedlet.

Informera din läkare om alla receptbelagda och växtbaserade läkemedel som du tar innan du börjar använda Generic Amoxil. Din läkare bör särskilt medvetna om eventuella läkemedel som du tar som kan innehålla följande: blodförtunnande medel, probenecid, azitromycin, klaritromycin, telitromycin, erytromycin, sulfa baserade läkemedel, och läkemedel som innehåller tetracyklin.

Tala med din läkare om något preventivmedel har du för närvarande använder. Generic Amoxil kan minska styrkan av vissa hormonella födelse kontroller, såsom rifampicin eller rifabutin-och andra typer av rifamyciner. Du kan behöva ta alternativa preventivmedel medan du använder läkemedlet.

Aldrig överstiga den rekommenderade dosen av Generic Amoxil. Missade doser ska tas så snart som användarna kommer ihåg, men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och återgå till normal tidtabell. Ta inte mer än 2 doser av Generic Amoxil i en instans.

Förvara i rumstemperatur mellan 59 och 86F (15-30C), borta från ljus och fukt. Frys inte Generic Amoxil. Undvik att hålla denna medicin i ett badrum eller nära en värmekälla eller i vägen för direkt ljus. Håll borta från barn och husdjur.

Comments are closed.