FAIL (the browser should render some flash content, not this).

You are currently browsing the archives for the Antimykotika category.

Categories

Archive for the ‘Antimykotika’ Category

Köpa billigt Diflucan i Sverige, Diflucan bästa pris

Tuesday, July 16, 2013 @ 10:07 PM
Author: user

Diflucan (flukonazol) är ett svampdödande antibiotikum som används för att behandla svampinfektioner, urinvägsinfektioner, peritonit, lunginflammation, AIDS cryptoccal infektioner. Den dödar känsliga svampar genom att störa bildningen av svampens cellmembran.

Flukonazol (rökgas-KON-a-zol) är föreskriven för behandling av svampinfektioner – jäst infektioner, urinvägsinfektioner, peritonit, lunginflammation, aids cryptoccal infektioner.
Ta Fluconazole genom munnen med eller utan mat. Flukonazol fungerar bäst om det tas vid samma tidpunkt varje dag. För att rensa upp din infektion helt, tar Fluconazole för hela behandlingen. Fortsätt att ta det även om du känner dig bättre inom några dagar. Missa inte några doser. Använd Fluconazole enligt anvisningar från din läkare. Ta Fluconazole minst 2 timmar innan protonpumpshämmare (t ex omeprazol).
Kontrollera med din läkare om någon av dessa vanligaste biverkningarna kvarstår eller blir besvärande: smakförändringar, yrsel, huvudvärk, illamående, magont. Flukonazol kan orsaka hudutslag. Om utslag förvärras, kontakta din läkare. Uppsök läkare omedelbart om någon av dessa allvarliga biverkningar inträffar: allvarliga allergiska reaktioner (hudutslag, nässelutslag, klåda, andningssvårigheter, tryck över bröstet, svullnad av mun, ansikte, läppar eller tunga), diarré, fjällande, röd huden över en stor del av kroppen, svullen eller öm buk, kräkningar, gulfärgning av hud eller ögon.