FAIL (the browser should render some flash content, not this).

You are currently browsing the archives for the Neurologiska Störningar category.

Categories

Archive for the ‘Neurologiska Störningar’ Category

Vad är Lyrica?

Lyrica (uttalad LEER-i-kah) är ett anti-convulsant (anfall) läkemedel och anses av många vara smärtstillande medicinering. Det är indicerat för behandling av fyra specifika tillstånd, och även om det inte är angivet eller FDA godkänt för användning för att behandla smärta, föreskrivs det (av etikett) av läkare att behandla vissa typer av kronisk smärta.