FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Categories

Köpa billigt Kamagra i Sverige, Kamagra bästa pris

Tuesday, July 17, 2012 @ 11:07 AM
Author: user

Vad är Kamagra?

Kamagra eller också känt som Sildenafil är en medicin som används för att lösa erektil dysfunktion hos män. Det kommer vanligtvis i tabletter, tabletter och gelé. Kamagra användes främst som en form av kardiovaskulär behandling, men senare på fick reda på att det ökar blodflödet till penis vilket ger det uppfördes form. Det är också används för att behandla en sällsynt sjukdom som kallas pulmonell arteriell hypertension genom att låta kärlväggarna att slappna av som hjälper för att minska belastningen på hjärtat.


Hur lång tid innan den träder i kraft?

Det tar vanligen 30 till 60 minuter efter intag av läkemedlet. Den tid som behövs för att medicinen ska börja gälla oftast skiljer på grund av vissa faktorer som dos, kroppsmassa av personen och även formen av läkemedlet.

Hur lång tid innan effekten avtar?

Effekten av Kamagra nöts oftast bort i ca 3-6 timmar i vilket är en normal tid för parning.

Vilken dos och när ska jag ta det?

Kamagra kan tas i 50 mg eller 100 mg som du tar en tablett 1 timme före att ha sex. Det är också bäst för dig att rådfråga din läkare innan du använder läkemedel för att veta mer om läkemedlet.

Hur ska jag ta Kamagra?

Kamagra måste sväljas hela med ett glas vatten och aldrig tuggas eller krossas. Ta det med ett glas vatten kan hjälpa till att öka utnyttjandegraden och minska den tid som behövs i väntan på att det tar sin effekt.

Vilka är biverkningar av läkemedlet?

Vissa män kommer klaga huvudvärk, magont, illamående och kräkningar, dimsyn och skakningar. Det är lämpligt att du besöker din läkare när du upplever en av de biverkningar.

Vilka är kontraindikationerna för att vidta Kamagra?

Kamagra är kontraindicerat till de män som har hjärt-sjukdom, nedsatt leverfunktion, njursjukdom, hypotension och de som nyligen haft en hjärtattack.

Vad är nödvändiga försiktighetsåtgärder som behövs för att använda drogen?

Kamagra bör användas med försiktighet för de människor som tar proteas-hämmare som hämmar metabolismen av läkemedlet leder till en ökning risk att få biverkningar snarare än den terapeutiska effekten.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.